“…ku shkel këmba e tyre, mbin bar e lind jetë…”

Njerëzit e shtrenjtë, ashtu si retë e ngarkuara me shi, janë të ngarkuar me ideale e virtyte të larta. Të njihen a të mos njihen, ku shkel këmba e tyre, mbin bar e lind jetë…”

Postime të ngashme

%d bloggers like this: