Hipertensioni, ndihma që duhet t’i japësh vetes

Njeriu me peshë të lartë trupore duhet të dobësohet.

Duhen shtuar lëvizjet dhe të zgjidhen lloje të përshtatshme sporti, ku mund të aktivizoheni.

Kini kujdes! Mos u futni në pishina me ujë të ftohtë.

Mënjanoni streset. Flisni me qetësi. Të folurit e shpejtë dhe me zë të lartë, ndikon në rritjen e tensionit.

Përdoreni kripën me masë.

Kini kujdes të zgjidhni ato ushqime, që nuk ndikojnë në rritjen e tensionit.

Një tension shumë i lartë nuk mund të ulet vetëm me përdorimin e ilaçeve, por i bashkërenduar me një ushqim të përshtatshëm, të këshilluar nga mjeku.

Postime të ngashme