Dy fjalë mbi jetën e Hz. Hatixhe r.a

Kush ishte Hz. Hatixhe r.a?

– Emri i saj është Hatixhe bintu Huvejlid.

– Ka qenë një zonjë e nderuar dhe e pasur që merrej me tregti.

– Në kohën që u martua me Profetin s.a.s ajo ishte dyzet vjeçe.

– Ndërroi jetë në Mekë në muajin Ramazan në moshën gjashtëdhjetëvjeçare, tre vjet para Hixhretit.

– Është e para që e besoi Profetin s.a.s dhe e para që u fal me të.

– Është e para të cilës i ka zbritur Xhibrilin për t’i dërguar selam nga Zoti i Madhërishëm.

– Është e para që është përgëzuar më Xhennet.

– Është e para që ka pasur fëmijë me Profetin s.a.s.

– Profeti s.a.s nuk u martua me asnjë grua tjetër derisa Hatixheja r.a ndërroi jetë.

– Në një thënie të tij, Profeti Muhammedi s.a.s ka thënë: “Gratë më të mira të të gjitha kohërave janë: Merjemja e bija e Imranit, Asija e bija e Muzahimit, Hatixheja e bija e Khuejledit dhe Fatimeja e bija e Muhammedit”[1]

 

[1] Transmeton Tirmidhiu në përmbledhjen e tij “Es-Sunen”.

 

Postime të ngashme