Dita e gjashtë e Ramazanit

Ajeti i ditës

O besimtarë! Kërkoni ndihmë për veten nëpërmjet durimit dhe namazit! Në të vërtetë, Allahu është me të duruarit.
(Kuran: 2;153)

 

Hadithi ditës

Më i miri prej jush  është ai që ka moralin më të bukur.

( Buhariu)

 

Veprat e ditës

Trajtoji me butësi dhe mirësi prindërit, bashkshorten, fëmijët, vëllezërit dhe motrat . Ndihmoji ata me  çdo gjë që kanë nevojë. Bëj dua te Allahu për ata  që t’i fali e t’i mëshirojë dhe t’i garantojë Xhenetin Firdeus.

 

Duaja ditës

O Allah më udhëzo mua drejt veprave më të mira dhe sjelljeve më të mira, sepse askush nuk mund të më udhëzojë për të mirë veç  Teje. Dhe më mbro mua nga sjelljet dhe veprat e këqija sepse askush nuk mund të më mbrojë prej tyre veç  Teje.  ( en – Nisa )

Postime të ngashme