Disa punë të mira që mund t’i bëni në muajin e shenjtë të Muharremit

-Agjëro ditën e Ashures.

-Krahas namazeve farz, fal edhe ato vullnetare.

-Lexo Kuran.

-Pendohu sinqerisht.

-Bëj shumë lutje.

-Shtoje dhikrin (përmendjen e Allahut).

-Jep më tepër sadaka (lëmoshë).

-Forcoji lidhjet farefisnore.

-Shtoji veprat e mira.

-Qëndro larg nga gjynahet.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: