Dhjetë çelësa për pendesën

Nëse dëshiron të të pranohet pendesa:

-Tregohu i sinqertë me Zotin dhe mbushe zemrën me dashuri për të.

-Lutju Zotit me fjalët dhe lutjet më të bukura.

-Ushqeje shpirtin duke e përmendur sa më shumë emrin e Tij.

-Lufto me egon.

-Luftoji mendimet e këqija dhe ndriçoje mendjen me dritën e diturisë.

-Braktise shoqërinë e keqe dhe shoqërohu me më të mirët.

-Largoju gjërave të kota që gllabërojnë thesarin tënd të çmuar, kohën.

-Mendo për pasojat negative të gabimeve dhe të mëkateve të tua.

-Mendo për mirësitë dhe shpërblimin e punëve të mira.

-Mendo për botën tjetër dhe se çfarë ke përgatitur për të.

Postime të ngashme