• July 12, 2020

Mrekulli kuranore

dobitë e vajit të ullirit

“Pasha fikun dhe ullirin!” Ky është ajeti i parë i sures “Tin”. Pse pikërisht fiku dhe ulliri?

Përveç dobive të panumërta, shkencëtarët kanë zbuluar diçka shumë interesante që gjendet në përzierjen e tyre. Truri i njeriut prodhon një lëndë të quajtur “mitaloitonid” dhe koha më intensive e prodhimit është mosha 15-35 vjeç. Për sa kohë truri e prodhon këtë substancë, njeriu është i fortë, i ri dhe energjik.

Një grup shkencëtarësh japonezë arritën ta gjejnë atë substancë vetëm te fiku dhe ulliri, por nuk po e zbulonin dot se në ç’raport. Për këtë i ndihmoi konstatimi i një profesori për bimët mjekësore në Universitetin e Ez’herit në  Kajro.

Allahu e ka përmenduar shtatë herë ullirin dhe një herë fikun në Kuran. Shkencëtarët e provuan bashkimin në raportin 1/7. Përveç suksesit në eksperiment, kjo bëri që drejtuesit dhe një pjesë e ekipit të pranonin fenë Islame.

Postime të mëparshëm

Dhjetë çelësa për pendesën

Postime të rradhës

Një burrë i mençur…