Ç’është arti i lutjes?

I Dërguari ynë i dashur (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) na thotë: “Lutja është thelbi i adhurimit.”

Thelbi i lutjes është shprehja me zë e nevojës suaj para Allahut. Ngritja e duarve sigurisht që simbolizon diçka të caktuar. Është sikur po thua se jam aq shumë në nevojë sa jam si lypës dhe nuk kam asgjë për të kërkuar përveç duarve të mia të zbrazëta.

Kur bëni dua mos harroni të keni siguri. Zoti ynë i Plotfuqishëm dhe i Madhërishëm na thotë, “Lutmuni Mua, se do t’ju përgjigjem.” [Kuran 40:60] Ky është një premtim hyjnor. Profeti ynë (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) na thotë: “Luteni Allahun duke qenë plotësisht të bindur në përgjigjen e Tij.” [Tirmidhi 3479]

Bëni dua me shpresë dhe kënaqësi. Ne jemi të sigurt se kur Allahu na e lëshon gjuhën për të kërkuar, Ai është i gatshëm të japë. Se si do të japë dhe kur do të japë, i takon Atij. Ai është i Urtë dhe i Mëshirshëm dhe Bujar, dhe ajo që Ai zgjedh për ju është shumë më e mirë se ajo që ju zgjidhni për veten tuaj.

Atëherë duhet të pyesni veten, çfarë është ajo që po kërkoni nga Allahu. Ju duhet të kërkoni më të mirën e nevojave tuaja. Nuk ka dua që mund të bëjmë si duatë e Kuranit. Duatë e Kuranit janë të mahnitshme sepse Vetë Allahu na thotë: Kërkoni nga Unë për këtë dhe Unë do t’ju ​​jap. Duatë e Sunetit janë duatë e të dashurit të Allahut, Profetit tonë (Allahu e bekoftë dhe i dhëntë paqe).

Duatë e Kuranit dhe Sunetit duhet të recitohen, por ato nuk janë zëvendësuese për ju që të bëni dua të përzemërta vetë. Studiuesit na thonë të reflektojmë mbi kuptimet kur lexojmë dua nga Kurani. Ose përsërisni të njëjtën dua në gjuhën tuaj, sepse dua është që të kërkoni Allahun jo vetëm duke thënë duanë.

Duhet të recitoni duatë e transmetuara nga Kurani dhe Sunneti pasi të zgjoheni, pas faljes suaj, pas sabahut, para se të flini dhe gjithashtu të keni dua të përzemërta me fjalët tuaja. Bëjini duatë rutinë të ditës suaj. Më e mira e asaj që mund të kërkoni nga Allahu është ajo që Ai kërkon prej jush. Kërkojini Allahut për dashurinë e Tij, për afërsinë e Tij, për ahiretin. Kërkojini Allahut për nevojat tuaja të kësaj bote. Kërkojini Allahut të ndryshojë ato cilësi që ju mbajnë larg Allahut.

Secili prej nesh duhet të ketë një manual të mirë të duave. Libri i Përkujtimeve nga Imam Neveviu është një gjë e mrekullueshme që çdo familje duhet të ketë dhe ju duhet ta përdorni atë. Disa studiues thonë se duhet të keni një libër të madh duash të cilit i referoheni dhe të familjarizoheni, por gjithashtu të keni një koleksion të shkurtër të duave profetike. Ne duhet të jetojmë me këto. Koleksionet tona të duave që ne mund t’i recitojmë në mëngjes dhe natën si Hizb al-Bahr ose Wird al-Latif nga studiues të mëdhenj na trajnojnë se si të bëjmë dua. Recitojini dhe reflektoni në kuptimet e tyre.

Është gjithashtu e rëndësishme të përsërisni duatë që bëni. Profeti (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) i përsëriste duatë tri herë.

Kur bëni dua, respektoni etikën e lutjes. Ju mund të bëni dua në çdo vend në çdo kohë, por është më mirë të drejtoheni nga kibla, të hiqni shpërqendrimet, të merrni parasysh madhështinë e Zotit, por edhe mëshirën dhe dhembshurinë e Atij që po e lusni. Lutuni me vërtetësi dhe nevojë të dëshpëruar, por edhe me gëzim të thellë për faktin se keni një të cilit mund t’i drejtoheni për të gjitha nevojat tuaja.

 

Postime të ngashme