A mund të falet namaz përballë një akuariumi?

Nuk ka një konkluzion juridiko-fetar që përcakton nëse falja e namazit përballë një akuariumi është e papranueshme, apo e papëlqyer (mekruh). Megjithatë, me mendje mund të bëhet një lloj analogjie. Nëse akuariumi dhe lëvizjet e peshqve e shpërqendrojnë nga namazi personin që falet, atëherë ai duhet shmangur. Në të kundërt, nëse ndodhet në largësi dhe nuk e ndikon personin në namaz nuk bëhet pengesë për faljen.

Postime të ngashme