Tags :zeburi

Islami

Katër Librat e mëdhenj

Besimi në Librat e Shpallur kërkon prej myslimanit pranimin e vërtetësisë së secilit prej këtyre Librave, që përmenden në Kur’an. Disa prej librave janë më pak të vëllimshëLexo më shumë

Artikuj

Besimi në Librat Hyjnorë

Nga Ali Zaimi  Besimin në të gjithë librat hyjnorë të dërguar nga Allahu mëpërmjet profetëve, Feja Islame e konsideron si një prej shtyllave besimore  dhe kusht për tu quajtur mysliman. Lexo më shumë