Tags :prinderit

Familja

Detyrat ndaj fëmijës

Përgatitja e mjedisit të edukimit Që fëmijët tanë të mund të rriten në mënyrë të përsosur, është kusht që edhe mjedisi ku rriten dhe edukohen të jetë i përsosur. Lexo më shumë