Tags :bujaria

Artikuj

Gjerësia e shpirtit

Bujar dhe shpirt gjerë është ai njeri që e ka dorën të lëshuar në dhurata, që ndihmon e dhuron me zemër të hapur. Bujaria është sjellja a zakoni i të dhuruarit me Lexo më shumë