Situatat e papëlqyeshme gjatë abdesit

Kur merret abdes ka disa gjeste, kryerja e të cilave është e papëlqyeshme. Nëse kryhen, ato ia zvogëlojnë mirësinë abdesit. Disa prej mekruheve janë këto:

1. Shpenzimi i tepërt i ujit. Pejgamberi a.s. duke kaluar pranë Sa’dit, i cili ishte duke marrë abdes, i ka thënë: Ç’është ky shpenzim i tepërt i ujit? – A edhe në abdes ka shpenzim të tepërt? pyeti Sadi. – Po, madje edhe nëse je në lumin që rrjedh.- i tha Pejgamberi a.s.” (Ibni Maxheh)

2. Përplasja e ujit në fytyrë, për shkak të shenjtërisë së saj.

3. Të folurit me të tjerët pa nevojë, për shkak se biseda me të tjerët e pengon për duatë-lutjet.

4. Të ndihmohet në marrjen e abdesit nga të tjerët pa arsye.

5. Pastrimi më shumë sesa është synet, që do të thotë se një gjymtyrë a pjesë e trupit, gjatë abdesit, të mos pastrohet më shumë se tri herë.

6. Të lësh pas dore ndonjërin nga synetet e abdesit.

7. Të marrësh abdes në një vend të papastër, etj. Pra, çdo gjë që cënon marrjen e përshtatshme të abdesit.

Postime të ngashme