Shpirtrat që kërkojnë mëshirën e ëngjëjve; Kërkuesit e Dijes 

 

Shkenca i referohet përpjekjes së njeriut për të arritur të vërtetën dhe për të arritur zgjuarsinë duke përdorur organet e tij shqisore, burimet e sakta të informacionit dhe mendjen për qëllime të mira. Kjo përpjekje qëndron në një pozicion shumë kritik për zhvillimin e mendjes, largpamësisë, zemrës, ndërgjegjes dhe shpirtit. Sepse, pa dituri, njeriu e ka shumë të vështirë të arrijë besimin apo shkallët e tij, të dallojë udhëzimin nga devijimi, të largohet nga dyshimet dhe të afrohet dhe të zbulojë anën e tij njerëzore. Në të njëjtën kohë, është e vetmja trashëgimi e lënë nga profetët, pasardhësi i vërtetë i të cilëve, studiuesi, është më i lartë se monumentet injorante, ashtu si epërsia e hënës ndaj yjeve të tjerë. 

Profeti ynë (paqja qoftë mbi të) ka thënë për ata që u nisën për të arritur këtë trashëgimi: “Allahu ua lehtëson rrugën për në Xhenet. Engjëjt shtrijnë krahët nën këmbët e tyre si gurë shtrimi për të shprehur kënaqësinë e tyre me mënyrën se si hyjnë. Banorët e tokës dhe të qiellit, madje edhe tek peshqit në ujë, e lusin Allahun për të devotshmit e kësaj rruge dhe i kërkojnë falje…”. Kështu, ai u bën me dije se ndërkohë që ata janë duke jetuar një jetë në kërkim të dijes, ata gjithashtu hapin derën e faljes së tyre. 

Postime të ngashme