Qielli s’lëshon as ar dhe as argjend

Omeri (r.a.) ka thënë: “Askush s’duhet të rrijë kot dhe të neglizhojë në fitimin e jetesës, duke thënë, ‘O Allah, më furnizo’! Ju e dini mirë që nga qielli nuk bie as ar dhe as argjend dhe Allahu i furnizon njerëzit kur ata punojnë me njëri-tjetrin. Ai më pas lexoi fjalën e Zotit: “Kur namazi të ketë përfunduar, shpërndahuni në tokë, kërkoni prej mirësive të Zotit dhe përmendeni shumë Atë, në mënyrë që të shpëtoni.”

Ihja Ulum el-Din

Postime të ngashme

%d bloggers like this: