MËSHIRA NDAJ KRIJESAVE TË TJERA- Mësime nga jeta e profetëve 

 

 

Profeti Sulejman ishte një nga profetët që ishte i pasur dhe iu dha një mbretëri e lavdishme për të sunduar. Ai gjithashtu kishte aftësinë të njihte gjuhën e kafshëve dhe gjatë një kohe në mbretërinë e tij jetonte një milingonë. Milingona kishte disa nga cilësitë më të mira si punëtore dhe gjithmonë i vinte nevojat e mbretërisë së saj, mbi nevojat e saj. Në një kohë, Profeti Sulejman kishte mbledhur ushtrinë e tij të xhinëve, njerëzve dhe zogjve dhe ata po marshonin në drejtim të folesë së milingonave. Më pas, milingona dëgjoi se ushtria po afrohej dhe e dinte se kishte të ngjarë t’i shtypte të gjithë. Duke qenë milingona, ato nuk janë lehtësisht të dukshme. Ajo informoi komunitetin e saj për fatkeqësinë e mundshme në mënyrë që të gjitha milingonat të mund të kërkojnë strehim në shtëpitë e tyre. 

Me ndihmën e Allahut, profeti më pas dëgjoi lutjen e milingonës së vogël. Duke dëgjuar milingonat duke folur, profeti falënderoi Allahun për bekimet e shumta që i ishin dhënë, duke përfshirë aftësinë e tij për të kuptuar kafshët, dhe menjëherë urdhëroi trupën e tij të ndryshonte drejtimin, në mënyrë që të shmangte shkatërrimin e shtëpive të milingonave – të gjitha për shkak të lutjes së një milingonë e vetme. 

Mëshira dhe dhembshuria ndaj qenieve të tjera të gjalla, pavarësisht nga madhësia dhe forma e tyre, është një nga themelet e fesë sonë. Allahu i madhëruar me të vërtetë e ka bërë njeriun krijesën më të mirë – dhe ne duhet të jemi më të sjellshëm dhe më të mëshirshëm, dhe të mendojmë për njëri tjetrin dhe cdo qenie tjetër më shumë se një milingonë për mbretërinë e saj. 

Postime të ngashme