Kokrra e dashurisë!

Te Buhariu është një hadith, porosi e rrëfyer nga Ebu Hurejre, na këshillon: “Kjo kokrra e dashurisë, dmth fara e zezë (Nigella Sativa) është shpëtim për çdo vuajtje përveç vdekjes” (Buhari. Tibb, 7; Muslim, Selam, 88.)

Në porosi tërhiqet vëmendja veçanërisht në dy specifika: e para, aspekti shërues i fares së zezë, e dyta: diskutimi i veprimit shërues të tij, madje edhe tek vdekja. Në sëmundje, veçanërisht në periudhën e konvaleshencës, rëndësi të madhe ka marrja e bollshme e proteinave, por krahas kësaj, për tretjen e lehtë, është po aq e rëndësishme edhe marrja e kalorive dhe vitaminave.

Këto janë edhe gjërat që do të rekomandonin mjekët në periudhën e sëmundjes. Gjërat që do të hajë i sëmuri duhet të përmbajnë shumë proteina, vitamina dhe të jenë lehtësisht të tretshme në mënyrë që i sëmuri edhe të rifitojë fuqitë e humbura edhe të mos ketë vështirësi në tretje. Kërkimet e sotme shkencore kanë vërtetuar se të gjitha këto veçori gjenden tek fara e zezë.

Postime të ngashme