Dita e pesëmbëdhjetë e Ramazanit

Ajeti i ditës

Ushqehuni me gjërat e lejuara dhe të mira që jua ka dhënë Allahu dhe falënderoni për mirësitë e Allahut, nëse vërtet e adhuroni Atë.

(Kuran: 16;114)

 

Hadithi i ditës

Kushdo që merr nje hap në  rrugën e dijes, Allahu e bën më  të  lehtë  rrugën e tij për në  Xhennet.

 

Veprat e ditës

Lexo interpretimin e disa ajeteve të  Kuranit dhe medito për kuptimin e tyre.Shpërndaj disa nga leximet e marra me një  anëtar të familjea si dhe me një të njohur.

 

Duaja  e ditës

O Zoti im ma zgjero mua dijen! (Ta-Ha: 20; 114)

Postime të ngashme