Dita e njëzetë e Ramazanit

Dita e njëzetë e Ramazanit

Ajeti i ditës

Ky Libër që kemi shpallur, është i bekuar, prandaj ndiqeni dhe druajuni kundërshtimit, në mënyrë që të mëshiroheni

(Kuran: 6;155)

 

Hadithi i ditës

Kur filluan dhjetë ditët e fundit të Ramazanit, Profeti rrinte gjatë natës zgjuar, shtrëngonte mbështjellësin e belit dhe zgjonte familjen e tij për t’u falur.

[ibn Maxheh]

 

Veprat e ditës

Ftoni të dashurit tuaj që t’ju bashkohen për kijam, recitim të Kuranit, dua dhe dhikër .

 

Duaja e ditës

O Allah ti je falës , e do faljen, andaj më fal mua .

[ibn Maxheh]

Postime të ngashme