Ç’shpërblim ka për ata që sillen drejtë me vartësit e tyre?

“Të drejtët do të ulen mbi foltoret e dritës. Ata që janë të drejtë në lidhje me gjykimin e tyre, familjen e tyre dhe ata që janë nën ta.”

Ne shohim se shprehja ‘administrator i drejtë’ trajtohet në një përmbajtje më të gjerë në hadith. Kryetari i drejtë i shtetit, guvernatori i drejtë, guvernatori i rrethit i drejtë, gjykatësi i drejtë, kryefamiljari që trajton familjarët e tij në mënyrë të drejtë dhe nuk u bën padrejtësi, administratori që përdor pronën e jetimëve ose fondacioneve në mënyrë të drejtë, etj. janë përfshirë në këtë njoftim të gëzuar.

Ky hadith tregon me një shprehje marramendëse se administratorët që trajtojnë me drejtësi njerëzit nën administrimin e tyre do të kenë një prestigj të madh në syrin e Allahut. Shprehja e uljes pranë Allahut në katedrat e dritës në Ditën e Gjykimit mund të jetë metaforike siç thonë disa studiues, ose fjalë për fjalë. Ajo që ka rëndësi është të jesh në gjendje të arrish komplimentin dhe përgëzimin e pronarit të vetëm të Vendit të Tubimit dhe Ditës së Gjykimit në atë ditë dëshpërimi, kur të gjithë do të presin një shpëtimtar.

Meqenëse thuhet në ajete të ndryshme se Allahu i do njerëzit që veprojnë me drejtësi [për shembull, shih el-Maide (5), 42; el-Mumtehina (60), 8], është mjaft e natyrshme që ata që arrijnë dashurinë ndaj Allahut të Madhërishëm të kenë një vend shumë të nderuar pranë Tij.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: