Ç’ndodh kur të do Allahu?

Kur Allahu e do një besimtar, Ai i vë shenja dhe tregues për këtë gjë:

 • Ai e mbron atë nga dynjaja në të njëjtën mënyrë si ne e mbrojmë të sëmurin nga disa ushqime. (Dhe për të pasurit, edhe nëse dynjaja është në dorën e tij, ai nuk mendon për këtë dhe as nuk e ndjek me zemrën e tij.)
 • Ai i hap atij dyert e adhurimeve të ndryshme.
 • Ai i mëson atij vepra që nuk i dinte kurrë më parë.
 • Ai hap një çështje për të cilën personi bën dua me të gjithë qenien e tij.
 • Ai e bën atë të takojë njerëz të tjerë të mirë që i kujtojnë Allahun.
 • Ai e bën atë të dojë të devotshmit dhe të devotshmit e duan atë.
 • Ai e frymëzon atë të shkojë shpesh në xhami.
 • Ai e frymëzon atë që ta kujtojë shumë Atë.
 • Ai vendos pengesa midis tij dhe mëkateve.
 • Ai bën që të devijuarit të qëndrojnë larg tij.
 • Ai krijon një ëmbëlsi në zemrën e tij për Kuranin.
 • Ai frymëzon dashuri në zemrën e tij për Profetin (s.a.s).
 • Ai e largon dashurinë e shpërqendrimeve / kohërave të kaluara jo të hijshme nga zemra e tij.
 • Ai ia bën atij të neveritshëm debatin dhe zënkat.
 • Ai e frymëzon atë që të qëndrojë rregullisht me abdes dhe të bëjë istigfar.

Postime të ngashme