Nëntë çelësa për vëllazërinë e vërtetë

Imam Abdurrahman es-Sulemi (r.a), njëri nga prijësit më të mëdhenj të edukimit shpirtëror, ka shkruar në veprën e tij “Etika e shoqërimit” se vëllazëria e vërtetë me dikë arrihet nëpërmjet nëntë karakteristikave:

(1) Të jesh përherë i këndshëm (i qeshur).

(2) Të bësh mirë.

(3) Të përmendësh virtytet e tij.

(4) Të mbulosh të metat e tij.

(5) Ta shohësh si të vogël çdo gjë që bën për të.

(6) T’i shohësh të mëdha veprat e tij të vogla prej së mirës.

(7) Të kujdesesh për të nëpërmjet vetes dhe pasurisë tënde.

(8) Të braktisësh urrejtjen, smirën, dëmin, lëndimin dhe çdo gjë që ai nuk e pëlqen.

(9) Të braktisësh çdo gjë për të cilën të duhet të kërkosh ndjesë.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: