Tre personat që Allahu i do dhe tre të cilët i urren!

يقول الله سبحانه وتعالي في حديث قدسي((احب ثلاثا وحبي لثلاث اشد احب الغني الكريم ولكن حبي للفقير الكريم اشد واحب الفقير المتواضع والغني المتواضع اشد واحب الشيخ الطائع والشاب الطائع اشد وابغض ثلاث وبغضي لثلاث اشد اكره الفقير البخيل والغني البخيل اشد واكره الغني المتكبر والفقير المتكبر اشد واكره الشاب الفاسق والشيخ الفاسد اشد ))

Allahu i Madhëruar thotë në një hadith kudsij: ” Unë i dua tre persona, por dashuria Ime për tre të tjerë është më e madhe. E dua të pasurin bujar, por e dua më shumë të varfërin bujar, e dua të varfërin modest, por e dua më shumë të pasurin modest, e dua plakun që bën adhurim, por e dua më shumë të riun që bën adhurime.
Urrej tre persona, por urrejtja Ime per tre të tjerë është më e madhe. E urrej të varfërin koprrac, por e urrej më shumë të pasurin koprrac, e urrej të pasurin mendjemadh, por e urrej më shumë të varfërin mendjemadh, e urrej të riun gjynahqar, por e urrej më shumë plakun gjynahqar.”

Postime të ngashme