Dita e tretë e Ramazanit

Dita e tretë e Ramazanit

 

Ajeti i ditës

Nëse i jepni borxh  Allahut diçka të mirë, Ai do tua shumëfishoje atë,  dhe do t iu falë. All-llahu është shumë Mirënjohës, dhe i Butë. ( Surja Tegabun, 64:17).

 

Vepra e ditës

Dhuroni (jepni donacion), qoftë edhe pak, për ndërtimin e një xhamie, shkolle apo ndonjë kauzë bamirësie. Ju gjithashtu mund të dhuroni nga energjia juaj duke pastruar shtëpinë, xhamitë, azilet apo jetimoret.

 

Duaja e ditës

O Allah! Unë kërkoj strehim(mbrojtje) tek Ti nga dënimi i ferrit (xhehennemit), nga dënimi I varrit, nga sprovat e jetës(dynjase) dhe vdekjes dhe nga e keqja e sprovës së Dexhalit.

Postime të ngashme