Dita e nëntëmbëdhjetë e Ramazanit

Ajeti i ditës

Mes robërve të Mi, ishte një grup i cili thoshte: “O Zoti ynë, ne kemi besuar, andaj na fal dhe na mëshiro! Ti je më i miri i mëshiruesve!”

(Kuran: 23;109)

 

Hadithi i ditës

Kush nuk heq dorë nga  fjalë  të pavërteta dhe veprime të këqija, Allahu nuk ka nevojë që ai të lërë ushqimin dhe pijet e tij. (Allahu nuk do ta pranojë agjërimin e tij).

[ Buhariu ]

 

Veprat e ditës

Shmangni të folurin keq – me gojë ose përmes të shkruarit.

 

Duaja e ditës

Zoti ynë, ne i  kemi bërë padrejtësi vetvetes, dhe nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron ne, atëherë ne me siguri do të jemi midis humbësve.

[Al Araf , 7: 23]

Postime të ngashme