Besoji Allahut dhe bëhu i qëndrueshëm në atë rrugë

Thuhet se një njeri shkoi tek Profeti (a.s) dhe i tha: “O profet i Zotit! Më trego një fjalë, që po ta them, të mos kem nevojë të pyes njeri tjetër pas teje”.

Profeti (a.s) i tha dy fjalë shumë të lehta: “Thuaj: I kam besuar Allahut dhe pastaj vazhdo në këtë rrugë (bëhu i qëndrueshëm)”.

Burri tha: “O profet i Zotit, po këtë fjalë e thonë të gjithë njerëzit?”

Profeti (a.s) tha: “Vallahi mirë e ke, të gjithë njerëzit e thonë këtë fjalë, por pak prej tyre i qëndrojnë besnik asaj”. Këtë fjalë e thanë edhe popujt që ishin para nesh, por nuk i qëndruan besnik asaj.

Postime të ngashme