Loja e shahut

Një i ditur bashkë me nxënësin e tij kaluan pranë disa njerëzve, të cilët po luanin shah.

“Çfarë humbje kohe,” – tha nxënësi.

“Mund të jetë humbje kohe, – tha i dituri, “por kur zemra është e mbushur me dashurinë ndaj Allahut, ajo sheh të vërtetën në çdo gjë.”

“Çfarë të vërtete mund të ketë në lojën e shahut?”, – pyeti me habi nxënësi.

“Kur unë shoh shahun”, – tha i dituri, “dhe loja ka mbaruar, të dy bashkë, mbreti dhe ushtari shkojnë në të njëjtën kuti.”

Postime të ngashme