Vetëm kujto…

Nëse dikush të nënçmon, kujto se si Profetit (s.a.s) ia gjakosën këmbët në Taif.

Nëse je duke mbaruar urie, kujto betejën e Hendekut, kur Profeti (a.s) kishte vënë dy gurë në stomak.

Nëse je i zemëruar, kujto Profetin (s.a.s) kur vranë xhaxhain e tij Hamzain.

Nëse ndihesh i vetmuar, kujto qëndrimin e Profetit (a.s) në shpellën Hira.

Nëse ndihesh i lodhur në namaz, kujto se si Profetit (s.a.s) i ënjteshin këmbët nga qëndrimi i gjatë në këmbë.

Nëse ta zënë udhën me gjemba, kujto vuajtjen që i shkaktonte Profetit (a.s) gruaja e Ebu Lehebit.

Nëse humb ndonjë fëmijë, kujto Profetit (a.s) kur humbi djalin e tij, Ibrahimin.

Nëse të bie ndonjë udhëtim i gjatë, kujto emigrimin e Profetit (a.s) për në Medine.

Nëse ke pak ushqim në shtëpi, kujto ditët e varfërisë së Profetit (s.a.s).

Në çfarëdolloj gjendje që të jesh, tek ai do të gjesh shembullin më të mirë.

 

Postime të ngashme