Thënie të mençura

-Vlera e vërtetë e një njeriu nuk matet në momentet e rehatisë dhe të ecjes normale të gjërave, por në momentet e sfidave dhe kontradiktave.

-Jini të vullnetshëm për të pranuar, pranimi i asaj që ka ndodhur është hapi i parë për kapërcimin e pasojave të çdo fatkeqësie.

-Mos iu trembni humbjes. Asnjëherë nuk jeni më pranë fitores sesa kur humbisni për një çështje të drejtë.

-Ç’është humbja? Asgjë tjetër përveçse hapi i parë drejt diçkaje më të mirë.

-Mali mbetet i patundur, edhe pse duket se po mundet nga mjegulla.

-Asgjë nuk është më e ulët sesa respekti nga frika.

-Sa herë që historia përsërit vetveten, çmimi ngrihet.

-Mos rrëzoni kurrë ndonjë gardh pa mësuar përse ka qenë ngritur.

-Njeriu mund t’i rezistojë pothuajse çdo gjëje, përveç kalimit të ditëve të zakonshme njëra pas tjetrës.

Postime të ngashme