Të tjerët për Kuranin…

“Kurani duhet parë si Ligj Hyjnor dhe jo si ndonjë libër njerëzor i bërë për edukim apo argëtim.” (Gëte)

“Unë shpresoj se s’do të kalojë shumë kohë kur të urtët e botës do të bashkohen dhe do t’i zgjidhin problemet e botës sipas parimeve të Kuranit.” (Bonaparti)

“Kurani është më i bukuri i librave qiellorë që i është dhuruar njerëzimit.” (Dr. Moris)

“Kurani, qysh prej 14 shekujsh, vazhdon të mësohet përmendësh dhe të ruhet në mbamendjen e myslimanëve, duke ua ndriçuar imagjinatën dhe duke fisnikëruar moralin e milionave e milionave njerëzve.” (Uill Durant)

“I lexuar dhe i rilexuar në botën islame, ky Libër nuk sjell mërzi tek besimtarët. Përkundrazi, gjatë rileximit, dashuria ndaj tij shtohet dita-ditës.” (Laura Vaglieri)

Postime të ngashme