• August 10, 2020
  1. Home
  2. Të përzgjedhura

Category: Të përzgjedhura

Koha, dëshmitarja e punëve tona

Koha, dëshmitarja e punëve tona

“Thuaj: “O robërit e Mi, që i keni bërë keq vetes me gjynahe, mos e humbisni shpresën në mëshirën e Allahut! Allahu, me siguri, i fal të gjitha gjynahet. Vërtet, Ai është Falësi i madh…

Read More
Qëndrimi i besimtarit karshi sprovave të jetës

Qëndrimi i besimtarit karshi sprovave të jetës

Profeti (a.s) ka thënë: “Kur besimtarin e godet ndonjë e keqe, duhet të thotë: Ne jemi të Allahut dhe tek Ai do të kthehemi…” Rrugët e jetës njerëzore nuk janë të thjeshta. Shpeshherë ndiejmë dhimbje,…

Read More
Përkushtimi!

Përkushtimi!

Dëshira sugjeron veprimet e njeriut, ndërsa përkushtimi përcakton arritjet në jetë. Përkushtimi i ndan vepruesit nga ëndërruesit. Një pjesë e punojnë tokën me kafshë dhe ai që mban plugun nuk duhet ta lejojë atë të…

Read More
10 ditët e muajit Dhulhixheh

10 ditët e muajit Dhulhixheh

Nga dita e sotme fillon njëri prej muajve të shenjtë, muajit dhul-hixhe. Dhjetë ditët e para të ‎këtij muaji, janë ditë në të cilat është betuar vetë Zoti i Lartësuar në Kuran, ku thotë:‎ وَالْفَجْرِ.…

Read More
Kur të vlerësohet puna që bën…

Kur të vlerësohet puna që bën…

Një djalosh u afrua pranë një kabine telefonike që ndodhej brenda një dyqani dhe i bie një numri. Pronari i dyqanit po e vëzhgonte dhe po dëgjonte bisedën: Djaloshi: “Zonjë, a mund të më punësoni…

Read More
Trupi i njeriut, një krijesë e përsosur

Trupi i njeriut, një krijesë e përsosur

Thomas Jefferson në vitin 1814 shkruante: “Asnjë dije nuk e kënaq më tepër njeriun, sesa njohja e trupit të tij, pjesët nga të cilat përbëhet, funksionet dhe misioni i tyre”. Në mënyrë të natyrshme trupi…

Read More
Ndryshimi i nijetit

Ndryshimi i nijetit

Tregohet se një burrë dëgjoi se disa njerëz adhuronin një pemë në vend të Zotit. I revoltuar nga kjo që dëgjoi ai rrëmbeu sëpatën dhe u nis drejt pemës që ta priste. Në rrugë iu…

Read More
Hallall apo haram?

Hallall apo haram?

Në kohët e hershme, një beduin nga shkretëtira mbërriti në qytet. Meqë sapo kishte hyrë koha për të falur namazin, ai u drejtua për në xhami. Me të mbërritur, pa një djalosh jashtë dhe i…

Read More
Virtyti i mirënjohjes

Virtyti i mirënjohjes

Kur Zoti e bekon me të mira një njeri, ajo çfarë duhet të bëjë ai, është të jetë mirënjohës në të gjitha mënyrat. Sipas fesë Islame, mirënjohja shprehet si fillim duke bërë atë ç’ka është…

Read More
Ji gjithmonë “gati”!

Ji gjithmonë “gati”!

Çdo i mençur duhet të përgatitet për largimin nga kjo botë, sepse askush nuk e di se kur do të vijë urdhri nga Zoti i tij (për t’i marrë shpirtin). Kam parë shumë njerëz të…

Read More