Të japësh dhuratë, traditë profetike

Jep një dhuratë dhe përhap një traditë profetike! Që tani dhe sa herë të dhurosh diçka, bëje me qëllimin e ndjekjes së rrugës së Profetit Muhamed (a.s) dhe kështu do të shpërblehesh më shumë.

Nuk ka rëndësi se sa e vogël është ajo që jep, bëje sinqerisht dhe vetëm për hir të Allahut.

“O gra myslimane! Asnjëra prej jush të mos e nënvleftësojë diçka që i jep fqinjes së saj, qoftë ajo edhe thundrra e një kafshe.”

Hz. Aishja (r.a) transmeton se Profeti (a.s) i pranonte dhuratat dhe jepte diçka në kthim.”

Buhariu

Postime të ngashme