Tags :teurati

Islami

Katër Librat e mëdhenj

Besimi në Librat e Shpallur kërkon prej myslimanit pranimin e vërtetësisë së secilit prej këtyre Librave, që përmenden në Kur’an. Disa prej librave janë më pak të vëllimshëLexo më shumë

Artikuj

Mbrojtja e Kuranit

Sikurse u shpjegua edhe më lart, kundërshtimi i asaj që Kurani është shpallja e drejtë, është e vështirë sikurse mohimi i diellit në mes të ditës. Armiqtë e fesë duke mos gjetur Lexo më shumë

Artikuj

Besimi në Librat Hyjnorë

Nga Ali Zaimi  Besimin në të gjithë librat hyjnorë të dërguar nga Allahu mëpërmjet profetëve, Feja Islame e konsideron si një prej shtyllave besimore  dhe kusht për tu quajtur mysliman. Lexo më shumë