Tags :shpresa

Artikuj

Të jesh optimist

Optimizmi është një prirje ose tendencë për të parë anën më të favorshme të ngjarjeve ose kushteve dhe për të pritur rezultatin më të mirë. Islami është një fe që thërret Lexo më shumë

Artikuj

Optimizmi

Fjala arabe “rexha” (shpresë) ka kuptimin e të besuarit të plotë në faljen, bujarinë, mirësinë, fisnikërinë, mëshirën dhe madhështinë e Allahut. Antonimi i saj është “je’s” dhe shpreh mungesë Lexo më shumë