Tags :jeta

Artikuj

Jeta është një mrekulli

Jeta është mrekulli që s’mund ta krijojë dora e njeriut, por fuqia e Zotit (xh.sh). Është ajo që krijon mrekullira dhe i ngjall të vdekurit. Nëse shikohen të mbjellat e rritura, kopshtet Lexo më shumë