Tags :haxhi

Ilmihali

Shtyllat e Islamit

Shtylla e parë është shehadeti – dëshmia se s’ka Zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi a.s. është rob dhe i Dërguar i Tij. Edhe universi me ç’ka në të, që Lexo më shumë

Artikuj

Haxhi, udhëtimi i jetës!

Ne udhëtojmë nxitueshëm nga asgjëja në diçka. Nga asgjëja drejt ekzistencës. Pastaj kthehemi përsëri nga ekzistenca në “mosekzistencë”. Keni menduar ndonjëherë për të marrë udhëLexo më shumë