Tags :feja

Artikuj

Ç’është feja?

Në kuptimin leksikor fjala “din”, që në shqip do të thotë fe, mbart disa kuptime ndër të cilat: shpërblim, llogari, adhurim i pranueshëm, ligj, bindje, ndëshkim, etj. Dijetarët myslimanë e Lexo më shumë

Artikuj

Ç’është feja?

Nga Ali Zaimi Në kuptimin leksikor fjala fe mbart kuptimet: ndëshkim, shpërblim, llogari, adhurim i pranueshëm, ligj, bindje, etj. Dijetarët islamë e përkufizojnë fenë si “manual parimesh hyjnore të cilat Lexo më shumë