Tags :fe

Ilmihali

Ç’është feja?

Feja është e pranishme që me krijimin e ardhjen e njeriut të parë në këtë botë. Këtë  e bëjnë të ditur Kur’ani Famëlartë, hadithet e Muhamedit a.s. dhe të Lexo më shumë