Tags :dija

Fjalë të arta

Marrja e dijes

Një shok i Profetit (s.a.s), i quajtur Muadh b. Xhebel, ka thënë: “Merrni dije, sepse ky është veprim i mirë. Kërkimi i saj është adhurim. Rishikimi i saj është lartësim Lexo më shumë