Si vdiq Imam Gazaliu?

Disa njerëzve që kanë jetuar një jetë në rrugën e Allahut, i mundësohet të vdesin në format më të bukura. Ata mund të vdesin në sexhde, në haxh, apo në gjendje dhikri ndaj Allahut të Lartësuar. Ndarja e tyre nga jeta e kësaj bote nuk është e vështirë, sepse ata shpresojnë takimin e tyre me Zotin. Në fakt, ata mezi e presin këtë takim dhe vdekjen e konsiderojnë mirësi.

Në një hadith thuhet:

الموت تحفة المؤمن

“Vdekja është dhuratë për besimtarin.”

Përsa i përket dëshirës për të takuar Allahun, Profeti (a.s) shprehet:

من أحب لقاء الله أحب الله لقائه و من كره لقاء الله كره الله لقائه

“Kush e dëshiron takimin me Allahun, edhe Allahu e dëshiron takimin me të. Dhe kush e urren takimin me Allahun, edhe Allahu e urren takimin me të.”

Vdekja e Imam Gazaliut është një ngjarje interesante, që na rrëfen se si vdesin njerëzit që janë afër me Zotin e tyre.

Thuhet se Imam Gazaliu fali namazin e sabahut të ditës së hënë dhe më pas kërkoi nga njëri prej të pranishmëve, që t’i sillte qefinin e tij. E mori qefinin, e vendosi në ballë dhe tha:

سمعا و طاعة لدخول الملك

“Dëgjoj dhe bindem të futem në prezencën e Sunduesit.”

Pastaj u shtri në krahun e tij të djathtë, u drejtua nga kibla dhe ia dorëzoi shpirtin Krijuesit.

Këtë ngjarje e transmeton Imam Subkiu në veprën “Tabakatu Shafiijje el-Kubra”

Postime të ngashme