Si të arrijmë përqendrimin gjatë përkujtimit të Zotit?

Nëse doni të ndryshoni jetën tuaj, mbani parasysh këshillën e Ibn Ata’illah. Mos e lini përmendjen e Allahut edhe nëse keni mungesë të vetëdijes për Allahun në përkujtimin tuaj, sepse moskokëçarja juaj për të kujtuar Allahun është më e keqe për ju sesa shkujdesja juaj gjatë përkujtimit të Allahut. Ju po thoni Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Ekber. Ju jeni angazhuar në përmendje, por mendja juaj shkon diku gjetkë. Përmes përkujtimit mendja juaj mund të zgjohet në një moment dhe të fillojë të reflektojë dhe pastaj kuptimet mund të fillojnë të zvarriten në vetëdijen tuaj, të përshkojnë zemrën tuaj, të zgjojnë shpirtin tuaj dhe t’ju bëjnë të kaloni nga pakujdesia në vetëdije, nga vetëdija në prani.

Dhikri është qëllimi i ekzistencës, sepse me përkujtim mund të jesh me atë që kujtohet. “Me të vërtetë, zemrat gjejnë prehje me përkujtimin e Allahut.” [Kuran 13:28]

Fillon me një akt të përkujtimit të Allahut, pastaj të jesh në një gjendje të vetëdijes së Allahut, por qëllimi i përkujtimit është të jesh me Atë që mbahet mend. Pra, le të lëvizim gjuhët tona, le të lëvizim zemrat tona dhe le të përpiqemi për atë prani. Ai është me ju kudo që të jeni.

Si mund ta bëjmë atë praktikisht? Thuaj Subhan Allah: Lavdia i përket Allahut. Mundohuni të lëvizni zemrën tuaj me të. Rrokni kuptimin e saj dhe pastaj thuajeni sërish. Elhamdulillah: Të gjitha lavdërimet janë për Allahun. Rrokni kuptimin e saj dhe pastaj thuajeni sërish. La ilahe illa Allah: Nuk ka Zot përveç Allahut. Allahu Ekber: Allahu është absolutisht i madh dhe nuk ka asnjë të madh se Ai. Përsëritni këto dhe thoni, Estaghfirullah: Unë kërkoj faljen e Allahut. Kjo është duke kërkuar që Allahu të mbulojë të metat tuaja dhe të shfaqë gjithçka që është e pëlqyeshme për Allahun. Istighfar ka një kuptim të mbulimit të gjërave të papranueshme dhe manifestimit të asaj që është e pëlqyeshme për Allahun. Kjo është midis frikës dhe shpresës, midis pranimit të mangësive dhe njohjes së bujarisë Hyjnore.

Kaloni nga përkujtimi i gjuhës në zgjimin e zemrës suaj në atë përkujtim. Kërkoni praninë e Allahut, afërsinë e Allahut, kërkoni ta adhuroni Allahun sikur ta shihni Atë.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: