• September 28, 2020
  1. Home
  2. Sahabët

Category: Sahabët

Omer ibn Hatabi!

Omer ibn Hatabi!

Omer ibn Hatabi, një nga shokët më të ngushtë të Profetit a.s, ishte luftëtar trim dhe njeri i guximshëm. Para se të pranonte Islamin, ishte armik i myslimanëve. Madje një herë niset me shpatë në…

Read More
Ebu Bekri Siddik!

Ebu Bekri Siddik!

Ai ishte shoku më i afërt i Profetit Muhamed (a.s) dhe ndër të parët që pranoi Islamin. Lindi më 23 gusht të vitit 573 në Mekë dhe vinte nga një familje shumë e respektuar. Kur…

Read More
Besim dhe shpresë

Besim dhe shpresë

Kur Muadh ibn Xhebelit (r.a) iu afrua vdekja u tha njerëzve të afërm: Shihni a ka zbardhur mëngjesi, ata i thanë: Akoma nuk ka zbardhur. Më vonë erdhën dhe i thanë: Tani zbardhi mëngjesi. Pas…

Read More
Vuajtje si të Habbab b. Eret (r.a)

Vuajtje si të Habbab b. Eret (r.a)

Habbabi (r.a) ishte një nga fatlumët, që u vetëflijuan dhe përjetuan një sërë vuajtjesh në rrugën e Zotit. Ai ishte i gjashti ose i shtati, nga ata që e përqafuan Islamin, prandaj edhe vuajti më…

Read More
Kush janë Tabiunët?

Kush janë Tabiunët?

Pasuesit, ata që vijnë pas sahabeve fisnikë dhe ndjekin rrugën e tyre, quhen tabiinë (shumës tabiunë). Tabiini është personi që është takuar me ndonjërin prej sahabeve dhe është ndodhur në bisedën e tij. Allahu ka…

Read More
Virtytet e sahabëve

Virtytet e sahabëve

Sahabet kanë një pozitë të lartë dhe janë të nderuar në mënyrë të pashoqe. Por duhet ta bëjmë të qartë qysh në fillim se kjo pozitë dhe ky nderim nuk u është dhënë atyre si…

Read More
Dituria nuk vjen vetë, por duhet kërkuar…

Dituria nuk vjen vetë, por duhet kërkuar…

Abdullah b. Abasi (r.a) ishte një nga ithtarët më të ditur të Profetit Muhamed (s.a.s) dhe mbledhja e studimi i haditheve ishte një nga fushat e shumta në të cilën ai ishte specializuar. Thuhet se…

Read More
Disa këshilla nga Ebu Bekri (r.a)

Disa këshilla nga Ebu Bekri (r.a)

këshilla nga Ebu Bekri. Ki gjithmonë frikë nga Allahu; Ai di se çfarë ka në zemrën e njerëzve. Ji i sjellshëm me ata që janë poshtë teje

Read More
Disa këshilla nga Omeri (r.a)

Disa këshilla nga Omeri (r.a)

-Mos u fut në rrugë të shtrembër nga nami i dikujt. -Mos gjyko njeri vetëm me mënyrën se si kryen namazin dhe agjërimin; më mirë vështro në drejtësinë dhe mençurinë e tij. -Ai që di…

Read More
Si e thirrte Profeti pionierin e besnikërisë, Ebu Bekrin (r.a.)

Si e thirrte Profeti pionierin e besnikërisë, Ebu Bekrin (r.a.)

Thirrte Profeti Ebu Bekrin. Duhej gjetur një emër për të porsalindurin. Ajo ia vuri emrin Abdul Ka’be, që do të thotë shërbëtor i Qabesë. Ebu Kuhafe

Read More