• August 10, 2020
  1. Home
  2. Ramazani

Category: Ramazani

Dita e tridhjetë e Ramazanit

Dita e tridhjetë e Ramazanit

Dita e tridhjetë e Ramazanit   Ajeti i ditës Faleni namazin, jepeni zeqatin dhe përkuluni në ruku bashkë me ata që përkulen (në namaz). (Kuran: 2;43)   Hadithi i ditës Ai që e agjëron Ramazanin…

Read More
Dita e njëzetë e nëntë e Ramazanit

Dita e njëzetë e nëntë e Ramazanit

Dita e njëzetë e nëntë e Ramazanit   Ajeti i ditës Allahu! Nuk ka zot tjetër (që meriton adhurimin) përveç Tij, të Gjallit, të Përjetshmit, Mbajtësit të gjithçkaje. (Kuran: 3;2)   Hadithi i Ditës Ai…

Read More
Dita e njëzetë e tetë e Ramazanit

Dita e njëzetë e tetë e Ramazanit

Dita e njëzetë e tetë e Ramazanit   Ajeti i ditës Sikur ata të besonin dhe të ruheshin (nga gjynahet), shpërblimi i Allahut do të ishte më i mirë.  Ah, sikur ta dinin ata! (Kurani:…

Read More
Dita e njëzetë e gjashtë e Ramazanit

Dita e njëzetë e gjashtë e Ramazanit

Kur dëgjojnë për atë (Kuranin) që i është zbritur të Dërguarit, i sheh se si u rrjedhin lotët nga sytë, për shkak të së vërtetës që kuptuan. Ata thonë: “O Zoti ynë!

Read More
Dita e njëzetë e pestë e Ramazanit

Dita e njëzetë e pestë e Ramazanit

Kur dëgjojnë për atë (Kuranin) që i është zbritur të Dërguarit, i sheh se si u rrjedhin lotët nga sytë, për shkak të së vërtetës që kuptuan. Ata thonë: “O Zoti ynë!

Read More
Dita e njëzetë e katërt e Ramazanit

Dita e njëzetë e katërt e Ramazanit

Kur dëgjojnë për atë (Kuranin) që i është zbritur të Dërguarit, i sheh se si u rrjedhin lotët nga sytë, për shkak të së vërtetës që kuptuan. Ata thonë: “O Zoti ynë!

Read More
Vlera dhe rëndësia e itikafit në netët e fundit të muajit të Ramazanit

Vlera dhe rëndësia e itikafit në netët e fundit të muajit të Ramazanit

Muaji i Ramazanit është i gjithi një muaj i begatë dhe në çdo ditë të tij gjenden mirësi të panumërta. Sidoqoftë, shohim se 10 ditët e fundit të këtij muaji kanë një vlerë edhe më…

Read More
GJËRAT QË JANË TË PAPËLQYERA GJATË AGJËRIMIT

GJËRAT QË JANË TË PAPËLQYERA GJATË AGJËRIMIT

– Përdorimi i brushës së dhëmbëve ose i misvakut në parim është punë e lavdërueshme, por gjatë kohës së agjërimit është mekruh – e papëlqyeshme, ngase, në qoftë se misvaku është i lagur, uji mund…

Read More
Dita e njëzetë e dy e Ramazanit

Dita e njëzetë e dy e Ramazanit

Kur dëgjojnë për atë (Kuranin) që i është zbritur të Dërguarit, i sheh se si u rrjedhin lotët nga sytë, për shkak të së vërtetës që kuptuan. Ata thonë: “O Zoti ynë!

Read More
Dita e njëzetë e një e Ramazanit

Dita e njëzetë e një e Ramazanit

 Allahu ju ka nxjerrë nga barku i nënave tuaja e ju nuk dinit asgjë dhe ju dha të dëgjuarit, të parët dhe zemrat, që të jeni falënderues. (Kuran: 16;78)

Read More