• August 4, 2020
  1. Home
  2. Pyetje - Përgjigje

Category: Pyetje – Përgjigje

Si mund t’ua edukojmë njerëzve tanë shprehinë e të lexuarit?

Si mund t’ua edukojmë njerëzve tanë shprehinë e të lexuarit?

Meqë e thotë çdokush e meqë edhe për dëgjuesit është bërë shprehi e janë familjarizuar me të, është një fjalë që tanimë nuk mund të ndikojë në ndërgjegje po aq sa kuptimi i saj e…

Read More
A ka ndryshim mes dashurisë së profetit tonë ndaj bashkësisë së vet dhe dashurisë së profetëve të tjerë ndaj bashkësive të tyre? Veçanërisht, a ka dallime në dashurinë e tij ndaj individëve të bashkësisë së vet? A mund ta sqaroni?

A ka ndryshim mes dashurisë së profetit tonë ndaj bashkësisë së vet dhe dashurisë së profetëve të tjerë ndaj bashkësive të tyre? Veçanërisht, a ka dallime në dashurinë e tij ndaj individëve të bashkësisë së vet? A mund ta sqaroni?

Pyetja përmban disa nënçështje. Fillimisht, duke shënuar tërë profetët e tjerë, ndryshimi midis dashurisë dhe afërsisë së tyre ndaj bashkësive të veta, nga njëra anë, dhe dashurisë së Profetit tonë (s.a.s.), nga ana tjetër; pastaj…

Read More
Thuhet se Islami është në përshtatje me mendjen dhe logjikën. Mirëpo Islami mbështetet mbi dogmën dhe, për pasojë, kërkon përunjësi. A mund ta shpjegoni?

Thuhet se Islami është në përshtatje me mendjen dhe logjikën. Mirëpo Islami mbështetet mbi dogmën dhe, për pasojë, kërkon përunjësi. A mund ta shpjegoni?

Po, ashtu është. Islami edhe është në përshtatje me mendjen dhe logjikën, edhe kërkon domosdoshmërisht përunjësi. Sepse mendja dhe logjika me përunjësinë nuk janë të kundërta. Diçka mund të jetë logjike e mund të kërkojë…

Read More
Ç’duhet t’i tregojmë në fillim dikujt që nuk beson, dhe si duhet t’ia tregojmë?

Ç’duhet t’i tregojmë në fillim dikujt që nuk beson, dhe si duhet t’ia tregojmë?

Do të ishte e dobishme që, pa filluar nga përgjigja e pyetjes, të qartësonim disa aspekte të veçanta të kësaj çështjeje. Pikësëpari, mosbesimi është disa llojesh: konsiderata e përgjithshme e personit, sjelljet ndaj besimit, besimi…

Read More
Pse çdo gjë mbështetet në vdekjen? Për shembull, jeta e kafshëve është e lidhur drejtpërsëdrejti me vdekjen e bimëve; ajo e njerëzve, me vdekjen e kafshëve…

Pse çdo gjë mbështetet në vdekjen? Për shembull, jeta e kafshëve është e lidhur drejtpërsëdrejti me vdekjen e bimëve; ajo e njerëzve, me vdekjen e kafshëve…

Si pasojë e faktit që Krijuesi, i cili e administron materien, nxjerr në shesh, nga gjërat më të ulëta e më të pavlera, madje nga qeniet më të rralla, krijesat më të veçanta, i Cili…

Read More
A ekziston eteri dhe ç’është natyra e tij?

A ekziston eteri dhe ç’është natyra e tij?

Shumë herët, kur ideja e eterit që ndodhej kudo dhe që ishte diçka shumë e imtë, e parashtruar me lëkundje nga Hugens-i, u mbështet po kështu nga J. Clark Maxwell (Maksuelli), ndërsa ideja e boshllëkut…

Read More
Si e shfrytëzonte kohën Profeti (a.s) dhe si e organizonte atë?

Si e shfrytëzonte kohën Profeti (a.s) dhe si e organizonte atë?

Profeti (a.s) e ndante kohën në tri pjesë; njërën ia kushtonte Allahut (xh.sh), tjetrën familjes, ndërsa pjesën e tretë e ndante me veten dhe bashkëkohësit e tij. Ai nuk përtonte t’u ofronte njerëzve këshilla dhe…

Read More
Si ta mposhtim zemërimin?

Si ta mposhtim zemërimin?

Shqetësime të ndryshme dhe tipa të ndryshëm njerëzish, jo rrallëherë na bëjnë të zemërohemi. Nëse do të ndiqnim shembullin e Profetit (s.a.s), i cili është më i miri shembull, do ta kishim shumë të lehtë…

Read More
Çfarë kanë thënë të diturit?

Çfarë kanë thënë të diturit?

-Për atë që nuk ka sjellje, nuk ka dije. Për atë që nuk ka durim, nuk ka din (fe) dhe për atë që nuk ka mëshirë, nuk ka afrim pranë Allahut. -Shpirtrat tuaj janë të…

Read More
Si ta luftojmë harresën?

Si ta luftojmë harresën?

Padyshim që harresa është një tipar i natyrës njerëzore. Zakonisht ky tipar ndryshon nga një njeri tek tjetri. Ja disa pika që ju ndihmojnë të luftoni harresën: Largohuni nga mëkatet: Errësira e mëkatit nuk mund…

Read More