Përmendja e Allahut

Në një hadith të transmetuar nga Hz. Muaviye:

خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم علي حلقة من أصحابه فقال”ما أجلسكم”؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالي ونحمده علي ما هدانا للإسلام ومن به علينا .. قال صلي الله عليه وسلم:- آلله-يعني والله- ما أجلسكم إلا ذاك؟ ثم قال أما إني لم استحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالي يباهي بكم الملائكة.

Një ditë Pejgamberi(s.a.s) i shikon disa nga shokët e tij të mbledhur në një vend. I shkoi pranë dhe i pyeti; Me çfarë qëllimi erdhët dhe u mblodhët këtu? Ata i thanë, U mblodhëm këtu për të falenderuar dhe për t’i bërë dhikër Allahut (xh.xh) i Cili na ka udhëzuar në një fe si Islami dhe na ka sprovuar në këtë rrugë. Pejgamberi (s.a.s) i pyeti dhe një herë dhe pasi mori një përgjigje me betim prej tyre i thotë kështu: “Mos mendoni se u thashë të betoheni për t’iu fajësuar, por Xhebraili erdhi për të më lajmeruar dhe më tha se Allahu (xh.xh) krenohet me ju para melaikeve të tij.

[Transmston: Imam Muslimi, Dhikr, 13.]

Postime të ngashme