Njeriu nuk mjaftohet du­ke thënë “s’është” për atë që s’e sheh

Shikimi i njeriut është shumë i kufizuar në raport me ekziste­ncën e përgjithshme. Prandaj njeriu nuk mund të mjaftohet du­ke thënë “s’është” për atë që s’e sheh. Sa shumë gjëra ka që, megjithëse e dimë që ekzistojnë, nuk mund t’i shohim. Mosshi­kimi nuk përbën shkak për mosekzistencë. Shumë çështje që gjer dje ishin të panjohura për ne, sot, më në fund, janë të njo­hura e të zakonshme. Meqë gjërat që dimë kanë hapur portën për të ditur shumë gjëra që s’i dimë, ne jemi të detyruar t’i kër­kojmë ato.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: