Një ngjarje e vërtetë në lidhje me edukimin shpirtëror

Një student shkoi te një i urtë i vjetër për të mësuar prej tij. I mençuri po derdhte çaj në një filxhan, ndërsa studenti i tij i ri po tregonte para tij të gjitha njohuritë që kishte grumbulluar, për të treguar sa dinte. Ai vazhdonte të fliste dhe i mençuri vazhdonte të derdhte çajin në filxhan. ‘Ndal! Filxhani është plot’ bërtiti studenti, kur çaji filloi të derdhej nga filxhani në të gjithë tryezën.

I urti ndaloi së derdhuri çajin, ngriti sytë dhe tha me qetësi: ‘Ju jeni si kjo kupë. Unë nuk mund t’ju mësoj, sepse jeni i mbushur. Zbrazeni në fillim kupën tuaj. ’

Postime të ngashme