Ngjashmëria ime me profetët e tjerë…

Profeti Muhamed (s.a.s) ka thënë: “Ngjashmëria ime në krahasim me profetët e tjerë përpara meje është si ajo e historisë së atij njeriut, i cili ka ndërtuar një shtëpi të bukur dhe të këndshme, përveç një vendi në cep, ku ka lënë pa vendosur një tullë. Njerëzit e shohin shtëpinë, mrekullohen me bukurinë e saj. Por thonë: Duhet që edhe ajo tullë të ishte vënë në vendin e saj. Kështu unë jam ajo tullë dhe unë jam profeti i fundit.”

Postime të ngashme