Namazi i fatkeqësive

Në vitin e pestë të hixhretit, pasi profeti a.s bashkë me shokët e tij kishte emigruar drejt Medinës, ra një tërmet. Profeti a.s i cili në çdo moment ishte i lidhur me Allahun thotë: “Zoti juaj do që t`ju kthejë në gjendjen që është i kënaqur me ju, prandaj edhe ju lutjuni për të fituar kënaqësinë e Tij!”

Ibni Abas r.a transmeton se profeti a.s fali namazin e tërmetit me 6 ruku dhe 4 sexhde.

(İbn-i Ebî Shejbe, Musanef, II, 472)

Postime të ngashme