• August 4, 2020

Mesazhi ripërtëritës në kohë…

Mesazhi ripërtëritës në kohë…

Mesazhi ripërtëritës në kohë…

“O ju që keni besuar, përgjigjuni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Kur ju ftojnë në ato gjëra që ju japin jetë.” [Surja Enfal, 24]

Civilizimi Islam dëshmoi praktikisht se Islami erdhi për të ripërtërirë të gjitha fushat e jetës. Nga ky civilizim dolën njerëz të dijes dhe të shkencës. Fushat si astronomia, natyra, matematika, algjebra, inxhinieria, mjekësia, farmaci, etj. Këto akoma pa kaluar një shekull nga lindja e diellit të Islamit.

Besimi dhe ftesa Islame filloi me Hatixhen (r.anha). Ajo është personi i parë që besoi në mesazhin e Profetit Muhamed (s.a.s). Që atëherë, kontributi i gruas myslimane ka qenë evident në çdo periudhë të historisë Islame. Misioni i mesazhit të arsyes Islame është që ta mbrojë shoqërinë nga bataku i imitimit të verbër të tjetrit. Modeli i mesëm ruan natyrën e pastër me të cilën Zoti e ka krijuar femrën…

Postime të mëparshëm

Nëse e do Allahun…

Postime të rradhës

Ajnshtajni për Dashurinë: “Gjeneratori” i jetës